Nyttig information

Nyttig information
Årets gang:

Januar: Betaling af medlemskontingent for det nye år. Opkrævninger udsendes midt december.

Marts: Betaling af bådplads for den kommende sæson, uanset om du ønsker vandplads, landplads eller begge dele. (Pladsleje dækker perioden 1. april til 31. marts). Ligeledes opkræves her bidrag til den kollektive ansvarsforsikring, hvis du har tilmeldt dig denne.

Marts/april: Ordinær generalforsamling med fremlæggelse af regnskab, valg af bestyrelsesmedlemmer m.v.

April: Ca. 1. april åbnes for vand overalt, dog afhængig af vejrliget).

April/maj: Standerhejsning, foregår typisk ultimo april eller primo maj, dog afhængig af hvordan helligdagene falder.

Oktober/November: Du indtaster eventuelle rettelser i fartøjsskemaet som ligger på klubbens hjemmeside. Der udsendes IKKE som tidligere skemaer, da det er ganske få der har rettelser. Fartøjsskemaet tjener to formål: en årlig kontrol af medlemmets kontakt stamdata oplysninger samt angivelse af, om du ønsker bådplads og VB/TRYG kollektiv ansvarsforsikring for den kommende sæson for den kommende sæson. Hvis du ingen ændring har, så behøver du ikke at foretage dig noget.

November: Ca.15/11 lukkes der for vand på broer og landpladser. Vejrliget kan dog nødvendiggøre en tidligere lukning af vand.

Kommunikation med vores medlemmer:

Har du opgivet en e-mail adresse, vil du modtage al information fra klubben via denne. Har du ikke opgivet en sådan, kan du få dine informationer på klubbens infotavler, eller på klubbens Facebook side. Der sendes IKKE længere indbydelser til arrangementer med post, da prisen pr. brev idag overstiger 25-30 kr.

Følg generelt med på vores hjemmeside www.vestrebaadelaug.dk – som er klubbens hovedkommunikationskanal.

Nemmeste måde at kommunikere med klubben er via vores e-mail kontakt@vestrebaadelaug.local

Det er meget vigtigt, at vi altid har opdateret information om dine stamdata (adresse, telefonnumre mm) samt om din båd, skulle du udskifte denne. Send os en mail, hvis der er ændringer i dine data – eller send de rettelser via fartøjsskemaet på hjemmesiden.

Udmeldelser sker KUN skriftligt til klubbens mail, og bekræftes herefter, officielt fra klubben.

Betalingsservice:

Medio december udsendes opkrævninger på medlemskontingent for det følgende år, betalingsfrist 15. januar. I februar – Der kan ikke tildeles vandplads, uden at kontingent er betalt rettidigt. Medio Februar udsendes opkrævninger på bådpladser og kollektiv ansvarsforsikring, betalingsfrist 15. marts.

Begge disse opkrævninger udsendes via PBS. Vi anbefaler at du hurtigst muligt for dig tilmeldt PBS/betalingsservice, så ser du aldrig en regning og er tillige sikker på at betale til tiden. Er du ikke tilmeldt, modtager du i stedet den trælse rudekuvert, du sikkert kender også fra andre kreditorer, disse udsendes af NETS via Post Danmark, til den adresse du har oplyst til klubben. Du er selv ansvarlig for at få betalt rettidigt, for sen betaling vil blive pålagt et rykkergebyr på kr. 250,-

Derfor, slip for bøvlet og tilmeld dig betalingsservice i din bank. Du skal bruge følgende data:

Nets/PBS nr.: 04518101
Deb.gr.nr.: 00001
Kunde nr.: Dit medlemsnummer

Ovenstående oplysninger fremgår også af papirregningen, hvis du ikke allerede er tilmeldt. Du kan derfor også tilmelde dig samtidig med, at du betaler denne.
Kan du ikke huske dit medlemsnummer, bedes du kontakte kassereren (nummeret står på papirregningen, hvis du bruger denne ved tilmeldingen).

WiFi

Der er gratis WIFI i og omkring VB’s klubhus i Vestre Baadehavn. Koden til netværket kan du finde på oplagstavlen

Chipkort - sådan virker det:

1. De fungerer som dit personlige nøglekort og har derved erstattet tidligere brug af traditionelle nøgler. Et medlemskort giver således adgang til bad-/toiletbygningerne i såvel Skudehavnen som i Vestre Baadehavn, til Sekskanten i Skudehavnen samt til klubhuset, masteskuret samt Christianshåb i Vestre Baadehavn. Put kortet i sprækken på låseboksen, afvent klarmelding, tag kortet ud og åben døren. Der er altså ingen kode.

2. Som “betalingsværktøj” til elektricitet og vaskeri:

Du “lader” penge på dit kort ved betalingsautomaterne, som er installeret i bad-/toiletbygningerne. Sæt kortet i hvor anført på automaten, beslut dig for, hvor meget du vil købe, betal med Dankort eller kreditkort. Har du ikke sådanne kort, kan du mod kontant betaling “købe strøm” hos havnefogeden eller kassereren.
Det købte beløb overføres til dit chipkort, som nu anvendes ved køb af strøm. Sæt kortet i el-standeren, tryk på knappen for det udtag hvori dit el-kabel sidder, og beløbet trækkes nu på dit kort og overføres til standeren. Når du er færdig med dit el-forbrug, isættes kortet igen, og du tilbagefører nu penge for ubrugt strøm til dit kort. Følg den udmærkede og detaljerede vejledning på el-standerne.
Bemærk her, at standerne på landpladserne er kodet til at give 5 kWt per tryk, på broer/kajer giver de 10 kWt per tryk.
Vedrørende brug af kortet i vaskeriet i Vestre Baadehavn henvises til brugervejledning derinde.

Alle medlemmer kan købe et VB-chipkort. Hvis du ønsker flere end et, for eksempel til din ægtefælde og/eller børn, er dette også muligt. Du betaler 150 kroner per kort, som indeholder et forbrugsbeløb på kr. 50,- til startkapital. De 100 kr. er for oprettelse og selve kortprisen, denne del tilbagebetales ikke ved evt. udmeldelse. På vores to BEAS cashloadere kan der købes ekstra el, ved at bruge tasten “Oplad kort”. Mister du et kort, SKAL du meddele os dette, da vi så kan lave et nyt til dig og samtidig spærre det mistede for at undgå misbrug.

Kontakt havnemester Esben Juul Knøss, tlf. 40600270, så du kan få lavet en mødeaftale når du ønsker at få lavet kort.

VB/TRYG Kollektiv ansvarsforsikring:

VB’s vedtægter kræver, at alle både tilmeldt klubben som minimum skal helårligt ansvarsforsikres, uanset om båden står på land eller ligger i vandet. Som en ekstra service for medlemmerne har klubben i Tryg Forsikring tegnet en kollektiv ansvarsforsikring, som alle medlemmer frivilligt kan tilmelde sig/sin båd. Forsikringen dækker personskade op til 20 mio. kr., tingskade op til 5 mio. kr. Der er ingen selvrisiko og naturligvis ingen bonustab. Prisen er beskedne 300 kr. per år.

Forsikringsbetingelser kan afhentes downloades på klubbens hjemmeside. Husk at tage et foto eller opbevar beviset ombord på skibet, da myndighederne kan kræve at se det, hvis, især er det vigtigt på rejser i udlandet med båden.

Man skal hvert år tilmelde sig aktivt for at gøre brug af den kollektive forsikring. Forsikringen kan ikke overdrages til andre, ej heller ved bådsalg – Man er kun dækket hvis man er registret hos VB og TRYG, som sker en gang årligt. i april/maj

Betalings-El:

Læs også afsnittet om Chipkort tidligere her på siden.

Fra og med 2014 er der indført betaling for brug af elektricitet året rundt på alle pladser, på land såvel som i vandet. Prisen følger den aktuelle pris fra udbyderen NORLYS og fastsættes løbendende af VB’s bestyrelse

Medlemsarrangementer:

Over året tilbydes alle aktive medlemmer forskelligartede arrangementer – fra medlemsmøder til fester til fælles sejlture. Den ansvarlige for disse aktiviteter er klubbens leder af aktivitetsudvalget. Til enkelte arrangementer kan der opkræves hel eller delvis egenbetaling.
Alle arrangementer/møder er beskrevet i kalenderen her på hjemmesiden, til flere udsendes endvidere separate indbydelser via mail og facebook

Fælles grej til fri afbenyttelse:

VB har investeret i en mængde aktiver, som medlemmerne gratis kan låne. Her kan for eksempel nævnes:

 • Højtryksspuler
 • Trailer med dieseltank på ca. 400 liter, så du kan udnytte slagtilbuddene på de lokale tankstationer. Traileren kan kun anvendes til transport af diesel. Nøgle hertil udleveres af havnefogeden, dog kun til medlemmer som har erhvervet et certifikat til transport af farligt gods.
 • Forskelligt værktøj
 • Og meget andet

Bemærk at al privat anvendelse af foreningens grej sker på eget ansvar og risiko.

Kontakt havnemester Esben Juul Knøss, på 40600270, hvis du vil låne.

Klubhuse:

Klubben råder over to klubhuse. Det beskedne i Skudehavnen kaldet Sekskanten samt hovedklubhuset i Vestre Baadehavn. Klubhusene er åbne hele året og står som hovedregel til medlemmernes frie disposition. Man er velkommen til at medbringe op til 10 ikke-sejlende gæster, men klubhusene kan ikke lånes/lejes til lukkede private arrangementer – se dog under punktet “Dødsfald”.

Besøg i modsatte VB havn:

VB breder sig jo som bekendt over 2 havnebassiner: Vestre Baadehavn og Skudehavnen. For at fremme og styrke den gensidige integration af medlemmerne i de 2 havne, er det meget velset, at medlemmerne aflægger besøg i modsatte havn af deres egen hjemmehavn – og meget gerne i deres båd.
I så fald vil du naturligvis ikke blive afkrævet gæsteleje, uanset hvor længe dit besøg varer – forudsat din båd er bemandet. Og husk at vende dit rød/grønne skilt hvis du agter at overnatte i den anden havn.

VB medlemskaber:

VB er medlem af:

 • Bemærk her, at VB medlemmer, som tillige er medlemmer af DT, opnår rabat på sidstnævnte medlemskab. Oplys til DT, at du er medlem af VB.
Vagtværnsordning VB:

VB har etableret en vagtværnordning i vintermånederne, hvor man efter en nærmere aftalt vagtplan afpatruljerer klubbens land- og vandområder. Der SKAL altid være mindst 2 personer på et vagthold, hvoraf mindst den ene skal være medlem af VB. Alle medlemmer, hvis båd står på et af VB´s landarealer, eller hvis båden ligger i vandet, er forpligtet til at deltage i denne ordning med en enkelt vagt, dog er pensionister fritaget. Ønsker du ikke at deltage, eller udebliver du fra din vagt, faktureres du et gebyr på 350 kroner. Det skal indskærpes, at selv om man arbejder i udlandet eller på anden måde ikke kan deltage, berettiger dette ikke til fritagelse.
Ordningen administreres af klubbens bådinspektør Jim Hovgaard

Køb af klubvimpel, rød/grøn skilt m.v.

Alle fartøjer i VB skal bære synligt bådnavn og hvemhavn I form af “VB” – “VB Aalborg” eller blot “Aalborg”. Dette kan også gøres ved synligt at vise klubbens stander/vimpel og/eller anden mærkat, som tydeligt angiver tilhørsforhold. Du kan hente en gratis stander/vimpel i klubhuset en gang årligt, når bådpladsen er betalt. Skal du bruge flere, eller ønsker du at købe andet grej, skal du kontakte havnemester Esben Juul Knøss. Se siden Priser, hvor du kan se udvalget samt de tilhørende priser.

Placering af både på land – og vand:

Klubbens bådinspektører afgør suverænt bådenes placering, i bassinerne såvel som på land. I klubhuset i Vestre Bådehavn ophænges senest 15. oktober en opstillingsplan over sporristene, men kontakt generelt bådinspektørerne hvis du er i tvivl.

Bopæl - regler

Ja, i VB kan du bo i din båd, i en kortere periode eller året rundt. Det kræver dog min. et års medlemskab, og en godkendt flytteanmeldelse hos Aalborg Kommune/Vestre Baadelaug.

Klubben råder over i alt 25 postkasser, hvilket er også er udtryk for det maksimum vi kan have med fast adresse. Du kan leje en postkasse for et årligt engangsbeløb og betaling af et depositum. Postkasserne er ophængt på bad-/toiletbygningen i Vestre Baadehavn og adressen er Bådehavnsvej 4, 9000 Aalborg. Henvend dig til klubbens Formand Lars Nielsen hvis du er interesseret. Der laves en kontrakt der skal forevises hos Aalborg Kommunes borgerservice, før der kan laves flytning. Det er muligt at blive registret på en vesnteliste, mod et depositium på kr. 500 ved oprettelse

Det præciseres at man IKKE kan have bopæl i VB, hvis ens båd står på land. Aalborg Kommune kræver at vide præcis hvilken bro og plads en evt. bopælsbåd ligger på, dette gælder også hvis man evt. flytter ind på en tildelt vinterplads for en kortere periode. Ingen VB-medlemmer kan selv aftale et byt af plads hverken midlertidigt eller permanent.

 

 

Optagning/søsætning af både:

VB medlemmer der står på klubbens Mobile Vinterstativer, afregnes direkte med VB – Alle andre i eller optagninger aftales direkte med AVAS (Aalborg Vognmandsforretning), efter gældende prisliste.

 • Mastekran i Vestre Baadehavn.
 • Bedding i Vestre Baadehavn til gummivogn/trailer.
 • Bedding og spil i Vestre Baadehavn til vogne på sporrist (jernbanespor)
 • Bedding i Skudehavnen til gummivogn/trailer.
 • Ønsker du at benytte ekstern kran/vognmand henvises til Sydkajen i Skudehavnen, som er det eneste sted der må søsættes eller optages både.
  Bemærk at al anvendelse af foreningens grej sker på eget ansvar og risiko.

 

Dødsfald:

Hvis et aktivt medlem går bort (eller dennes ægtefælle/samlever/barn under 18 år), sender klubben en bårebuket, hvis der afholdes begravelse/bisætning – forudsat naturligvis at klubben i god tid er adviseret.
Ligeledes kan klubhuset lånes vederlagsfrit til en evt. mindesammenkomst, i hvilket tilfælde der flages på halv under sammenkomsten. Ønsker man at låne klubhuset, SKAL et bestyrelsesmedlem kontaktes forinden, og sammenkomsten skal bekendtgøres på opslagstavlen i klubhuset.

Udmeldelse af klubben:

Eneste måde at melde dig ud på er ganske enkelt at sende os en e-mail. Du må meget gerne begrunde, hvorfor du melder dig ud. Du vil altid modtage en bekræftelse på udmeldelsen.

Bemærk her at betalt medlemskontingent IKKE refunderes, uanset hvornår du melder dig ud, et medlems år starter 1. januar.

Derimod kan du i visse tilfælde få refunderet en del af betalt bådplads, ved salg eller udmeldelse inden 30/4, herefter er der ingen refusion jvf. klubbens vedtægter.

 

0
  0
  Dine bookinger
  Du har ingen bookinger