Booking

Nyttig information

Nyttig information
Årets gang:

Januar: Betaling af medlemskontingent for det nye år. Opkrævninger udsendes midt december.

Januar eller december: Der udsendes fartøjsskemaer til alle aktive medlemmer, som har betalt kontingent – uanset om du har båd eller ej. Fartøjsskemaet returneres til klubben inden for fastsat tidsfrist. Skemaet tjener 2 formål: en årlig kontrol af medlemmets stamoplysninger samt angivelse af, om du ønsker bådplads for den kommende sæson. Bemærk, at skemaet også skal returneres, hvis du ”blot” ønsker at forny din bådplads.

Marts: Betaling af bådplads for den kommende sæson, uanset om du ønsker vandplads, landplads eller begge dele. (Pladsleje dækker perioden 1. april til 31. marts). Ligeledes opkræves her bidrag til den kollektive ansvarsforsikring, hvis du har tilmeldt dig denne.

Marts/april: Ordinær generalforsamling med fremlæggelse af regnskab, valg af bestyrelsesmedlemmer m.v.

April: 1. april åbnes for vand overalt (dog afhængig af vejrliget).

April: Ligeledes den 1. april genåbnes bad- og toiletbygningen i Skudehavnen. Den tilsvarende bygning i Vestre Baadehavn er atter tilgængelig for alle.

April/maj: Standerhejsning, sidste lørdag i april eller første lørdag i maj, dog afhængig af hvordan helligdagene falder.

November: 1. lørdag er der afriggerfest, afslutningen på forhåbentlig en god sæson.

November: 15. november aflåses bad- og toiletbygningen i Skudehavnen. Herefter er kun bygningen i Vestre Baadehavn åben, dog kun for de medlemmer, der har betalt for anvendelse heraf.

November: Ca.15. lukkes der for vand på broer og landpladser. Vejrliget kan dog nødvendiggøre en tidligere lukning af vand.

December: Den første lørdag i december sluttes året af med det årlige julespil.

Kommunikation med vores medlemmer:

Har du opgivet en e-mail adresse, vil du modtage al information fra klubben via denne. Har du ikke opgivet en sådan, vil du modtage væsentlig information, evt. indbydelser til arrangementer mm via god gammeldags post. Følg generelt med på vores hjemmeside, som er klubbbens hovedkommunikationsmiddel.

Nemmeste måde at kommunikere med klubben er via vores e-mail kontakt@vestrebaadelaug.dk

Det er meget vigtigt, at vi altid har opdateret information om dine stamdata (adresse, telefonnumre mm) samt om din båd, skulle du udskifte denne. Send os en mail, hvis der er ændringer i dine data.

Betalingsservice:

I december udsendes opkrævninger på medlemskontingent for det følgende år, betalingsfrist 15. januar. I februar udsendes opkrævninger på bådpladser og kollektiv ansvarsforsikring, betalingsfrist 15. marts.

Begge disse hovedopkrævninger udsendes via PBS, og er du timeldt betalingsservice, ser du aldrig en regning og er tillige sikker på at betale til tiden. Er du ikke tilmeldt, modtager du i stedet den trælse rudekuvert, du sikkert kender også fra andre kreditorer.

Derfor, slip for bøvlet og tilmeld dig betalingsservice i din bank. Du skal bruge følgende data:

Nets/PBS nr.: 04518101
Deb.gr.nr.: 00001
Kundenr.: Dit medlemsnummer

Ovenstående oplysninger fremgår også af papirregningen, hvis du ikke allerede er tilmeldt. Du kan derfor også tilmelde dig samtidig med, at du betaler denne.
Kan du ikke huske dit medlemsnummer, bedes du kontakte kassereren (nummeret står på papirregningen, hvis du bruger denne ved tilmeldingen).

WiFi

Der er gratis WiFi i og omkring SL’s og VB’s klubhuse i Vestre Baadehavn samt i og omkring klubhuset Sekskanten i Skudehavnen. Koden til netværket kan du finde på oplagstavlen i det respektive klubhus.

Chipkort - sådan virker det:

1. De fungerer som dit personlige nøglekort og har derved erstattet tidligere brug af traditionelle nøgler. Et medlemskort giver således adgang til bad-/toiletbygningerne i såvel Skudehavnen som i Vestre Baadehavn, til Sekskanten i Skudehavnen samt til klubhuset, masteskuret samt Christianshåb i Vestre Baadehavn. Put kortet i sprækken på låseboksen, afvent klarmelding, tag kortet ud og åben døren. Der er altså ingen kode.

2. Som “betalingsværktøj” til elektricitet og vaskeri:

Du “lader” penge på dit kort ved betalingsautomaterne, som er installeret i bad-/toiletbygningerne. Sæt kortet i hvor anført på automaten, beslut dig for, hvor meget du vil købe, betal med Dankort eller kreditkort. Har du ikke sådanne kort, kan du mod kontant betaling “købe strøm” hos havnefogeden eller kassereren.
Det købte beløb overføres til dit chipkort, som nu anvendes ved køb af strøm. Sæt kortet i el-standeren, tryk på knappen for det udtag hvori dit el-kabel sidder, og beløbet trækkes nu på dit kort og overføres til standeren. Når du er færdig med dit el-forbrug, isættes kortet igen, og du tilbagefører nu penge for ubrugt strøm til dit kort. Følg den udmærkede og detaljerede vejledning på el-standerne.
Bemærk her, at standerne på landpladserne er kodet til at give 5 kWt per tryk, på broer/kajer giver de 10 kWt per tryk.
Vedrørende brug af kortet i vaskeriet i Vestre Baadehavn henvises til brugervejledning derinde.

Alle medlemmer kan/bør få udleveret et chipkort. Hvis du ønsker flere end et, for eksempel til din ægtefælde og/eller børn, er dette også muligt. Du betaler 100 kroner i depositum per kort. Når/hvis du tilbageleverer ubrugte kort, får du således pengene igen, forudsat dette/disse er uskadte. Mister du et kort, SKAL du meddele os dette, da vi så kan lave et nyt til dig og samtidig spærre det mistede for at undgå misbrug.

Kontakt havnefogeden når du ønsker at få lavet kort.

Kollektiv ansvarsforsikring:

VB’s vedtægter kræver, at alle både tilmeldt klubben som minimum skal helårligt ansvarsforsikres, uanset om båden står på land eller ligger i vandet. Som en ekstra service for medlemmerne har klubben i Tryg Forsikring tegnet en kollektiv ansvarsforsikring, som alle medlemmer frivilligt kan tilmelde sig/sin båd. Forsikringen dækker personskade op til 20 mio. kr., tingskade op til 5 mio. kr. Der er ingen selvrisiko og naturligvis ingen bonustab. Prisen er beskedne 275 kr. per år.

Forsikringsbetingelser kan afhentes i klubhuset. Ligeledes kan du, hvis du er tilmeldt, få udleveret et dokument, som på 3 sprog dokumenterer dette. Kan være nyttigt specielt hvis du sejler i udlandet.

Du tilmelder dig via indmeldelsesblanketten, på det årlige fartøjsskema eller ved at maile/skrive til klubben.

Betalings-El:

Læs også afsnittet om Chipkort tidligere her på siden.

Fra og med 2014 er der indført betaling for brug af elektricitet året rundt på alle pladser, på land såvel som i vandet.

Medlemsarrangementer:

Over året tilbydes alle aktive medlemmer forskelligartede arrangementer – fra medlemsmøder til fester til fælles sejlture. Den ansvarlige for disse aktiviteter er klubbens leder af aktivitetsudvalget. Til enkelte arrangementer kan der opkræves hel eller delvis egenbetaling.
Alle arrangementer/møder er beskrevet i kalenderen her på hjemmesiden, til flere udsendes endvidere separate indbydelser via mail.

Fælles grej til fri afbenyttelse:

VB har investeret i en mængde aktiver, som medlemmerne gratis kan låne. Her kan for eksempel nævnes:

> Højtryksspuler
> Trailer med dieseltank på ca. 400 liter, så du kan udnytte slagtilbuddene på de lokale tankstationer. Traileren kan kun anvendes til transport af diesel. Nøgle hertil udleveres af havnefogeden, dog kun til medlemmer som har erhvervet et certifikat til transport af farligt gods.
> Forskelligt værktøj
> Og meget andet

Bemærk at al privat anvendelse af foreningens grej sker på eget ansvar og risiko.

Kontakt havnefogeden, hvis du vil låne.

Klubhuse:

Klubben råder over 2 klubhuse. Det beskedne i Skudehavnen kaldet Sekskanten samt hovedklubhuset i Vestre Baadehavn. Klubhusene er åbne hele året og står som hovedregel til medlemmernes frie disposition. Man er velkommen til at medbringe op til 10 ikke-sejlende gæster, men klubhusene kan ikke lånes/lejes til lukkede private arrangementer – se dog under punktet “Dødsfald”.

Besøg i modsatte VB havn:

VB breder sig jo som bekendt over 2 havnebassiner: Vestre Baadehavn og Skudehavnen. For at fremme og styrke den gensidige integration af medlemmerne i de 2 havne, er det meget velset, at medlemmerne aflægger besøg i modsatte havn af deres egen hjemmehavn – og meget gerne i deres båd.
I så fald vil du naturligvis ikke blive afkrævet gæsteleje, uanset hvor længe dit besøg varer – forudsat din båd er bemandet. Og husk at vende dit rød/grønne skilt hvis du agter at overnatte i den anden havn.

VB medlemskaber:

VB er medlem af:
> Frihavnsordningen (FH). Se www.frihavne.com
> SIFA (Samvirkende IdrætsForeninger i Aalborg). Se www.sifa.dk
> ANF (Aalborg / Nørresundby Fritidshavne). Se www.anf-adm.dk
> Danmarks Tursejlerforening. Se www.dansketursejlere.dk
Bemærk her, at VB medlemmer, som tillige er medlemmer af DT, opnår rabat på sidstnævnte medlemskab. Oplys til DT, at du er medlem af VB.

Vagtværnsordning VB:

VB har etableret en vagtværnordning i vintermånederne, hvor medlemmer sen aften afpatruljerer klubbens land- og vandområder. Der SKAL altid være mindst 2 personer på et vagthold, hvoraf mindst den ene skal være medlem af VB. Alle medlemmer, hvis båd står på et af VB´s landarealer, eller hvis båden ligger i vandet, så er man forpligtet til at deltage i denne ordning med en enkelt vagt, dog er pensionister fritaget. Ønsker du ikke at deltage, eller udebliver du fra din vagt, faktureres du et gebyr på 350 kroner. Det skal indskærpes, at selv om man arbejder i udlandet eller på anden måde ikke kan deltage, berettiger dette ikke til fritagelse.
Bestyrelsen stiller mad i køleskabet, samt øl/vand og kaffe til rådighed i klubhuset. Ordningen administreres af klubbens bådinspektør Jim Hovgaard.

Køb af klubvimpel, rød/grøn skilt m.v.

Alle fartøjer SKAL bære klubbens vimpel eller anden mærkat, som tydeligt angiver tilhørsforhold. Du kan hente en gratis vimpel i klubhuset, når bådpladsen er betalt. Skal du bruge flere, eller ønsker du at købe andet grej, skal du kontakte havnefogeden. Se siden Priser, hvor du kan se udvalget samt de tilhørende priser.

Placering af både på land – og vand:

Klubbens bådinspektører afgør suverænt bådenes placering, i bassinerne såvel som på land. I klubhuset i Vestre Bådehavn ophænges senest 1. oktober en opstillingsplan over sporristene, men kontakt generelt bådinspektørerne hvis du er i tvivl.

Kan jeg bo i min båd?

Ja, i VB kan du bo i din båd, i en periode eller året rundt. Det kræver dog min. et års medlemskab, og en godkendt flytteanmeldelse hos Aalborg Kommune/Vestre Baadelaug.

Klubben råder over ialt 25 postkasser, hvilket er det maksimum vi kan have. Du kan leje en postkasse for et årligt engangsbeløb og betaling af et depositum. Postkasserne er ophængt på bad-/toiletbygningen i Vestre Baadehavn og adressen er Bådehavnsvej 4, 9000 Aalborg. Henvend dig til havnemesteren Esben, hvis du er interesseret.

I vinterperioden aflukkes de fleste broer med hensyn til el og belysning. Derfor henstiller vi overvintrende medlemmer til de få broer, hvor belysning holdes intakt. Vand på broer og kajer nedlukkes, som meddelt andetsteds her på siden, i sagens natur i hele vinterperioden.

Optagning/søsætning af både:

Klubben arrangerer ikke fælles optagning eller søsætning af både. Følgende faciliteter er året rundt gratis til rådighed til medlemmernes frie afbenyttelse:
> Mastekran i Vestre Baadehavn.
> Bedding i Vestre Baadehavn til gummivogn/trailer.
> Bedding og spil i Vestre Baadehavn til vogne på sporrist (jernbanespor).
> Bedding i Skudehavnen til gummivogn/trailer.
Ønsker du at benytte ekstern kran/vognmand henvises til sydkajen i Skudehavnen.
Bemærk at al anvendelse af foreningens grej sker på eget ansvar og risiko.

Dødsfald:

Hvis et aktivt medlem går bort (eller dennes ægtefælle/samlever/barn under 18 år), sender klubben en bårebuket, hvis der afholdes begravelse/bisætning – forudsat naturligvis at klubben i god tid er adviseret.
Ligeledes kan klubhuset lånes vederlagsfrit til en evt. mindesammenkomst, i hvilket tilfælde der flages på halv under sammenkomsten. Ønsker man at låne klubhuset, SKAL et bestyrelsesmedlem kontaktes forinden, og sammenkomsten skal bekendtgøres på opslagstavlen i klubhuset.

Udmeldelse af klubben:

Nemmeste måde at melde dig ud på er ganske enkelt at sende os en e-mail. Du må meget gerne begrunde, hvorfor du melder dig ud. Du vil altid modtage en bekræftelse på udmeldelsen.

Bemærk her at betalt medlemskontinget IKKE refunderes. Derimod kan du i visse tilfælde få refunderet en del af betalt bådplads. Se siden Priser.

0
    0
    Dine bookinger
    Du har ingen bookinger