Booking

Om Vestre Baadelaug

Om Vestre Baadelaug

Nogle ord om Vestre Baadelaug

Vestre Baadelaug, i daglig tale VB, blev stiftet i 1915, så vi har efterhånden en del år på bagen!

Klubben har i dag over 400 aktive medlemmer, men da et medlemskab tillige omfatter ægtefælde/partner samt hjemmeboende børn under 18 år, har op mod 1.000 mennesker en mere eller mindre tæt tilknytning til klubben. P.t. råder klubben over mere end 300 bådpladser, et antal der år for år fortsat vokser grundet stadigt stigende aktiviteter og medlemstal.

VB har over den seneste halve snes år investeret betydelige summer i nye faciliteter samt omfattende udbygninger/renoveringer af andre. Således råder vi i dag over et super klubhus, bad/toiletbygninger, grillpladser og meget mere. På trods af disse massive investeringer, som i stor udstrækning er betalt kontant, har klubben en sund økonomi og har formået at holde kontingenter, bådpladser mm på et absolut rimeligt niveau.

Klubbens “optager” alle bådtyper, forudsat den enkelte båd er i “rimelig” stand. Således finder man i dag alt fra sejlbåde til speedbåde, motorbåde i alle størrelser, ombyggede fiskekuttere mm på klubbens broer og kajer. Med undtagelse af enkelte meget store pladser er de største både, vi kan håndtere, dog begrænset til 15 * 5 meter.

Der er rift om de bedste bådpladser, så måske burde du overveje at melde dig ind allerede nu, hvis du engang i fremtiden har planer om at blive bådejer. Tildelingen af bådpladser går efter anciennitet, så jo længere tid du har været medlem, jo større er chancerne for, at vi kan opfylde dit pladsønske.

Kig dig omkring her på hjemmesiden og på havnen. Du vil givetvis kunne lide, hvad du finder.

Venlig hilsen

Vestre Baadelaug
Bestyrelsen

Vedtægter, havnereglement mm

Vedtægter, havnereglement mm

Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

ANF - Aalborg-Nørresundby Fritidshavne

Aalborg / Nørresundby Fritidshavne, i daglig tale ANF, er et driftsselskab og paraplyorganisation dækkende 4 lystbådehavne i Allborg og Nørresundby, omfattende 5 sejlklubber, heriblandt Vestre Baadelaug.

De 5 klubber indbetaler hvert år tilsammen knap 3 mio. kr. til ANF, som så anvender disse midler til vedligeholdelse og fortsat udbygning af havnearealer, håndtering og betaling af strøm og vand, renovation mm. Groft sagt kan man sige, at ANF varetager de opgaver, hvor stordriftsfordele kan opnåes, hvorimod de enkelte selvstændige klubber varetager de opgaver, som naturligt hører hjemme her.

ANF er således VB’s suverænt største kreditor og samtidig vigtigste samarbejdspartner. Du kan læse meget mere om denne vigtige enhed på deres hjemmeside

Besøg hjemmesiden

Nordjysk Marine Service

Aalborg / Nørresundby Fritidshavne, i daglig tale ANF, er et driftsselskab og paraplyorganisation dækkende 4 lystbådehavne i Allborg og Nørresundby, omfattende 5 sejlklubber, heriblandt Vestre Baadelaug.

De 5 klubber indbetaler hvert år tilsammen knap 3 mio. kr. til ANF, som så anvender disse midler til vedligeholdelse og fortsat udbygning af havnearealer, håndtering og betaling af strøm og vand, renovation mm. Groft sagt kan man sige, at ANF varetager de opgaver, hvor stordriftsfordele kan opnåes, hvorimod de enkelte selvstændige klubber varetager de opgaver, som naturligt hører hjemme her.

ANF er således VB’s suverænt største kreditor og samtidig vigtigste samarbejdspartner. Du kan læse meget mere om denne vigtige enhed på deres hjemmeside

Besøg hjemmesiden

Aalborg Vognmandsforretning

Aalborg / Nørresundby Fritidshavne, i daglig tale ANF, er et driftsselskab og paraplyorganisation dækkende 4 lystbådehavne i Allborg og Nørresundby, omfattende 5 sejlklubber, heriblandt Vestre Baadelaug.

De 5 klubber indbetaler hvert år tilsammen knap 3 mio. kr. til ANF, som så anvender disse midler til vedligeholdelse og fortsat udbygning af havnearealer, håndtering og betaling af strøm og vand, renovation mm. Groft sagt kan man sige, at ANF varetager de opgaver, hvor stordriftsfordele kan opnåes, hvorimod de enkelte selvstændige klubber varetager de opgaver, som naturligt hører hjemme her.

ANF er således VB’s suverænt største kreditor og samtidig vigtigste samarbejdspartner. Du kan læse meget mere om denne vigtige enhed på deres hjemmeside

Besøg hjemmesiden

Skiltefabrikken

Aalborg / Nørresundby Fritidshavne, i daglig tale ANF, er et driftsselskab og paraplyorganisation dækkende 4 lystbådehavne i Allborg og Nørresundby, omfattende 5 sejlklubber, heriblandt Vestre Baadelaug.

De 5 klubber indbetaler hvert år tilsammen knap 3 mio. kr. til ANF, som så anvender disse midler til vedligeholdelse og fortsat udbygning af havnearealer, håndtering og betaling af strøm og vand, renovation mm. Groft sagt kan man sige, at ANF varetager de opgaver, hvor stordriftsfordele kan opnåes, hvorimod de enkelte selvstændige klubber varetager de opgaver, som naturligt hører hjemme her.

ANF er således VB’s suverænt største kreditor og samtidig vigtigste samarbejdspartner. Du kan læse meget mere om denne vigtige enhed på deres hjemmeside

Besøg hjemmesiden

Historien bag Vestre Baadelaug

Historien bag Vestre Baadelaug

Vestre Baadelaug kunne den 1. maj 2015 fejre 100 års jubilæum. Et udvalg arbejder på højtryk med at fremdrage, analysere og formalisere en mængde materiale over alle disse år, som både klubben og andre er i besiddelse af. Hensigten er at udarbejde en publikation over klubbens første 100 år og – naturligvis – udgive en delmængde heraf her på hjemmesiden.

Har du Spørgsmål?

Har du Spørgsmål?

Så kontakt os endelig

Så kontakt os endelig Kontakt os
0
    0
    Dine bookinger
    Du har ingen bookinger