Referater

Referater
Bestyrelsesmøder
Generalforsamlinger

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder

2024

2023

2022

2021

2024

2024

BS-møde (Fælles Adm. + Drift) - April 2024

Beretning 2023 - ordinær generalforsamling 24

Driftsmøde 26.03.24

BS-møde (Fælles Adm. + Drift) - Februar 2024

Ekstraordinært BS møde 3 - 17.02.24

Ekstraordinært BS møde 2 - 14.02.24

Ekstraordinært BS møde 1 - 08.02.24

Nyhedsbrev BS - Q1 26.01.24

Her lidt nyheder fra bestyrelse, havnefoged og aktivitets og kursusudvalget

BS-møde (Drift) - Januar 2024

Primært fokus - Skrotbåde/Venteliste og pladstildeling

2023

2023

BS-møde (Fælles Adm. + Drift) - December 2023

BS-møde - Adm. - November (Stort fælles nyhedsbrev udsendt)

Nyhedsbrev 28.11.23

BS-møde - Drift - November 2023

BS-møde - Adm. + Drift - September/Oktober 2023

Mødet opdelt i 2 - hhv. 26/9 - Drift og 2/10 Adm. og økonomi

BS-møde - Adm. + Drift - August 2023

BS-møde - Drift - Juni 2023

Referat 25.05.23 af ordinær GF den 27.04.23

Online BS-møde - Maj 2023

Kort online møde - med opfølgning på opgaver fra GF * Flytte forretningsorden på fælles side ved vedtægter og andre reglementer * større ændring og justeringer af klubbens hjemmeside - bedre opdelinger, flere mapper (bilag vedhæftet) Alle rettelser laves og tilpasse løbende og forventes fuldt gennemført senest uge 31/32

BS-møde - Forretningsudvalg - Maj 2023

kort møde - kun med huskeliste til de opgaver vi blev pålagt på GF 27.04.23 - Primært med store rettelser og ændringer til hjemmeside (se PDF) og så skal forretningsorden flyttes på særskilt fane med øvrige regler og vedtægter - referat fanerne rettes med mapper med årstal så det er nemmere at finde rundt Jan Kingo valgt som bådinspektør 27/4 - Jim Hovgaard udtrådt af BS

Opdateret dagsorden til ordinær generalforsamling i VB 27.04.23

19.04.23 Opdateret dagsorden, efter rettidig modtagelse af forslag senest 13. april

BS-møde - Adm. April (ekstra - GF)

Skriftlig beretning GF 27.04.23

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i VB 27.04.23

Offentliggjort 25.3.2023 med 3 forslag til vedtægtsændring jvf. §8 stk. 2 - skal udsendes med dagsordenen med link

BS-møde - Adm. + Drift - April 2023

mødet afholdt 13/4 på Ombord

BS-møde - Adm. + Drift - Marts 2023

Mødet afholdt 2/3

BS-møde - Adm. + Drift - Februar 2023

mødet afholdt 9/2

BS møde/Drift - Januar 23

Bådinspektør udvalget, afholdt møder 9. januar og 6. februar. Omhandlende tildeling af pladser til sæson 2023 (medlemmer og venteliste)

2022

2022

Referat BS-møde - December 2022

Historisk har vi igennem mange år ikke afholdt bestyrelsesmøder i juli og december, men da pt. har mange igangværende opgaver, så har vi lige for en god ordens skyld referaet de drøftelser vi har haft, under en velfortjent lille julekomsammen

Referat BS møde November 2022

ANF - Alternativt Sejlerhus i Skudehavnen

Aalborg Kommune vil nedlægge havnebadet, men bygningerne der står på platformen kan evt. anvendes til et "klubhus/Sejlerstue" ved Nokken - ANF bestyrelse har i nov. sendt forespørgsel til rådmanden og Teknisk Forvaltning, da der ikke gives byggetilladelser før tidligst i 2025/2026 pga. af arbejdet med en ny bydelsplan og højvandssikring.

Emner til ANF årsmøde 22. november 2022

VB deltager sammen med formænd fra SL-AS-FK-NNS i to halvårlige møder med Aalborg Kommune, jvf. vores brugsaftaler

ANF bestyrelsesmøde 17. november 2022

Deltagelse af formand Lars Nielsen

Aalborg Kommune - Vestbyen dialog møde 7. november 2022

ANFs administrator Peter Simonsen deltog på vegne af klubberne VB-SL-AS-FK-NSS

ANF havnesyn - 10. oktober 2022

VB´s 5 årsplan - fremlægges af Jim og Claus der sammen med Esben deltager i det årlig havnesyn med de øvrige klubber i ANF

Referat ANF bestyrelsesmøde 22. september 2022

Deltagelse af formand Lars Nielsen

Referat BS møde 20. september 2022

ANF bestyrelsesmøde 22. september 2022

Deltagelse af formand Lars Nielsen

Referat BS møde 16. august 2022

Referat BS og udvalg for maj og juni pr. 07.06.22

Referat VB bestyrelse og Bådinspektør møde 19.04.22

Fælles mail - alle medlemmer 06.04.22

Referat VB ekstra bestyrelsesmøde 28.03.22 - ANF 5 års plan

Mødet ej afholdt endnu - Peter Simonsen ANF deltager Planen er at få en overblik over langsigtende planer for alle havne - faktum er at vi har nået et næsten makismalt antal bådpladser i alle havne - så fokus skal nu rettes på større vedligeholdelses opgaver og måske udbygning af havne faciliteter.

Referat VB bestyrelsesmøde 22.02.22

Mødeleder Sarah, Referat er udført af Lars N

VB forretningsorden - opdateret 22.2.2022

I tillæg til klubbens vedtægter, så har VB også en ny opdateret forretningsorden pr. 22.2.2022, som blandt andet beskriver de enkelte bestyrelsesmedlemmers arbejdsopgaver og ansvar.

Referat ANF bestyrelsesmøde 17. februar

Hermed referat af ANF-bestyrelsesmøde 17/2-22 Vores driftsorganisation ANF - består af en ansat administrator Peter Simonsen og ansat Regnskabsmedarbejder Villads Simonsen, samt de fem klubformænd for AS, SL, NNS, FK og VB

Referat ANF Regnskabsmøde 17. februar

Referat af vores ANF regnskabsmøde 2022 Vores driftsorganisation ANF - består af en ansat administrator Peter Simonsen og ansat Regnskabsmedarbejder Villads Simonsen, samt de fem klubformænd for AS, SL, NNS, FK og VB

Referat ANF bestyrelsesmøde 1. februar

Hermed referat af ANF-bestyrelsesmøde 17/2-22 Vores driftsorganisation ANF - består af en ansat administrator Peter Simonsen og ansat Regnskabsmedarbejder Villads Simonsen, samt de fem klubformænd for AS, SL, NNS, FK og VB

Referat møde Aalborg Kommune 13.01.22 "projekt Sikker Havn"

Kære bestyrelsesmedlemmer i Aalborg Kommunes havne, Tak for et godt møde den 13. januar, hvor vi fik præsenteret tankerne bag havnepolitikken og fik startet en proces op som gerne skulle kører mange år frem. Som præsenteret, vil vi i første omgang arbejde med 3 emner: ’Sikker Havn certificering’, ’Autocampere’ og ’Sikkerhed på vandet’. Som fortalt på mødet har vi brug for jeres input for at vi kan komme godt i gang med disse emner. Så derfor må I gerne drøfte følgende hjemme i bestyrelserne og komme med en tilbagemelding til christian.smith@aalborg.dk senest mandag d. 21. februar (skulle der være nogen som ikke har mulighed for dette, så skriv). 1. Emne nr. 3 - Sikker Havn certificering a. Her vil der i første omgang ikke være behov for en tilbagemelding. FLID kontakter jer enkeltvis omkring den gennemgang af havnen ift. at få udarbejdet rapporten som vi efterfølgende kan arbejde videre med. 2. Emne nr. 4 - Autocampere a. Hver bestyrelse giver en tilbagemelding på om I går med planer om autocampere, med alt det arbejde og udstyr dette kræver. I tilbagemeldingen skal I præcisere hvilke arealer I har i tankerne. På baggrund af disse forhåndstilbagemeldinger, kan vi påbegynde sagsbehandling – for at finde de steder hvor det er muligt, og hvor det ikke er. 3. Emne nr. 7 - Sikkerhed på vandet a. Hver bestyrelse giver en tilbagemelding med de episoder hvor I eller jeres medlemmer har oplevet tilbagevendende usikkerheder på vandet. Om det hæfter sig på usikkerhed omkring regler, brugere som ikke følger reglerne, mængden af brugere som skaber problemer eller andet. Så vil vi i første omgang arbejde hen mod en info kampagne, som gerne skulle hjælpe til at få løftet sikkerheden ude på vandet. På mødet sluttede vi af med at få input til en række nye emner, som kunne være interessante at arbejde med i fremtiden. Skulle man komme på flere emner, er I velkommen til at skrive dem ind til mig.

Referat VB bestyrelsesmøde 11. 01.22

Mødeleder LN - Referent LN

Udvidet referat BS-møde 15. december/Nyhedsbrev 31.12/01.01.22

Mødeleder CH - Referent LN

2021

2021

Referat af BS møde 09.11.21 - Fokus på Bådinspektør opgaver

afholdt 09.11.2021 - mødeleder LN/JH

Referat af BS/Intro møde 5. oktober

afholdt 05.10.2021

Referat fra BS møde 31. august

afholdt 31.08.2021

Referat fra BS møde

afholdt 09.06.2021

Referat fra BS møde

afholdt 04.05.2021

Referat fra BS møde

afholdt 15.04.2021

Bilag 1 - møde 15.4

Podi designforslag til nyt VB website

Nyhedsbrev 2

Udvidet medlemsreferat fra BS, udgivet 31.03.2021

Referat fra BS møde

Afholdt 24.03.2021

Nyhedsbrev 1

Udvidet medlemsreferat fra BS, udgivet 07.01.2021

Generalforsamlinger

Generalforsamlinger

Referat ordinær generelforsamling. 11.04.24

Endelig indkaldelse til ordinær generalforsamling 11. april 2024

Årsregnskab 2023

Budget 2024

medlemsforslag /vedtægts ændring til behandling under pkt. 7

Foreløbig Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 11. april 2024

Referat 25.05.23 af ordinær GF den 27.04.23

Referat Driftsmøde 17.05.23 (SMP og LN)

Medlemsforslag 7 til behandling på ordinær GF 27.04.23

Forslaget behandles under punkt 7 på udsendt dagsorden
Indsendt af medlem 2615 Bonnie-Belinda Nolsøe 12/4-23

Medlemsforslag 6 til behandling på ordinær GF 27.04.23

Forslaget behandles under punkt 7 på udsendt dagsorden
Indsendt af medlem 2615 Bonnie-Belinda Nolsøe 12/4-23

Medlemsforslag 5 til behandling på ordinær GF 27.04.23

Forslaget behandles under punkt 7 på udsendt dagsorden
Indsendt af medlem 2615 Bonnie-Belinda Nolsøe 4/4-23

Medlemsforslag 4 til behandling på ordinær GF 27.04.23

Forslaget behandles under punkt 7 på udsendt dagsorden
Indsendt af medlem 2615 Bonnie-Belinda Nolsøe 4/4-23

Emne og spørgsmål - 2 til drøftelse under pkt. 11

Forslaget behandles under punkt 11 på udsendt dagsorden
Indsendt af medlem 2615 Bonnie-Belinda Nolsøe, modt. 04.04.23

Emne og spørgsmål - 1 til drøftelse under pkt. 11

Forslaget behandles under punkt 11 på udsendt dagsorden
Indsendt af medlem 2492 Poul Hestbek, modt. 29.03.23

Opdateret dagsorden til ordinær generalforsamling i VB 27.04.23

19.04.23 Opdateret dagsorden, efter rettidig modtagelse af forslag senest 13. april

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i VB 27.04.23

Offentliggjort 25.3.2023 med 3 forslag til vedtægtsændring jvf. §8 stk. 2 – skal udsendes med dagsordenen med link

Årsregnskab 2022_GF 27.04.23

Medlemsforslag 3 til behandling på ordinær GF 27.04.23

Forslaget behandles under punkt 7 på udsendt dagsorden
Indsendt af medlem 2615 Bonnie-Belinda Nolsøe 23/1-23

Medlemsforslag 1+2 til behandling på ordinær GF 27.04.23

Forslaget behandles under punkt 7 på udsendt dagsorden
Indsendt af medlem 2669 Christina Kronborg Nielsen 23/1-23

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 27.04.23

Dagsorden opslåes efter godkendelse på BS møde 21/3-23

Referat af Ordinær generalforsamling 28.04.22

VB Budget 2022 til ordinær generalforsamling 28/4-22

VB Regnskab 2021 til ordinær generalforsamling 28/4-22

5/4-22: Hermed det godkendte regnskab, underskrifterne følger, men er godkendt af bestyrelsen 28/3 og 1/4 af Nordjyllands Revision

Der er aftalt bilagsgennemgang 13. april med de internt valgte VB revisorer Lars H. Knudsen og Benny Dittmer. LHK er pt. udstationeret for militæret.

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 28.4.2022

Referat af Ordinær Generalforsamling 18.09.21

Referat er udført af CH, og suppleret med lydfiler fra optagelse af mødet – Mangler pt. underskrift fra dirigenten og BS, forventes uge 48

Referat Ekstraordinær Vedtægtsgeneralforsamling 18.09.21

Referat er udført af CH, og suppleret med lydfiler fra optagelse af mødet – Mangler pt. underskrift fra dirigenten og BS, forventes uge 48

NYE VEDTÆGTER 18.09.2021

VB fik godkendt nye vedtægter på den ekstraordinære GF 18/9

Ekstraordinær generalforsamling

17.10.19

bilag til pkt. 3 - Bilag 1

Godkendt af dirigent og advokat Birte Rasmussen pr. 16.12.19

Ordinær generalforsamling

d. 21.03.2019

Ordinær generalforsamling

d. 22.03.2018

0
    0
    Dine bookinger
    Du har ingen bookinger