Booking

Nyheder

Nyheder

Godt nytår - Nyhedsbrev 1 - 2022

Kontingent 2022

Dueligheds kursus i VB den 28/1-29/1-30/1

I 2019 uddannende vi 20 sejlere på én weekend, nu gentager vi seancen

VHF / SRC KURSUS 19/1-26/1 - 2/2 og 5/2 + prøve

Det kræver VHF bevis at benytte VHF radioen ombord på dit skib, nu kan VB for første gang i mange år udbyde dette kursus, med en af de ypperligste instruktører – kurset foregår over 4 aftner med en afsluttende prøve.

COVID-19-AFLYST - VB Julebanko - Søndag 19. december kl. 14-17.30

Fartligt gods - ADR bevis - 30. November

Husk! det kræver farligt gods bevis, for at låne klubbens diesel trailer.

Der vil være gennemgang af lovgivning og praksis håndtering af farligt gods, og du får mulighed for at blive fortrolig med brug af klubbens dieseltrailer.

For jer der har taget det tidligere, så husk at det udløber efter 4 år. – og beviset skal kunne forevises ved anmodning fra politiet, ellers vanker der en klækkelig bøde ved kørsel med traileren.

 

VB Julehygge - Lørdag 27. november kl. 13.00 (ER AFHOLDT)

Afrigger Fest 6. November 2021 (ER AFHOLDT)

Afrigger Fest 6. Nov. 2021

Nyhedsbrev fra Uddannelse & Kursus udvalget

Udvalget er kommet strygende fra start – så her lige en update på hvad der følger ind i 2022

Motor for begyndere 24. November (UDSOLGT - ER AFHOLDT)

Hvis du vil lære om dieselmotorens opbygning og funktion fra grunden af, er det her aftenen for dig.

Aktivitetsplan - September - December 2021

Kære medlemmer

Klubbens aktivitetsudvalg, under ledelse af Ulla Blankensteiner, har lavet en ny kalender der samler de kommende aktiviteter, som klubben udbyder for resten af 2021 – Til hver enkelt aktivitet udsendes særskilte informationer – via VB´s FB gruppe, hjemmesiden og via klubmail

Ændringsforslag VB vedtægter Medlem 3174 David S. Pedersen

Ændringsforslag VB vedtægter Medlem 2615 Bonnie-Belinda Nolsøe

Ændringsforslag VB vedtægter Medlem 1688 Joan Møller

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 18/9

Kære medlemmer

hermed fremsendes indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020.

Som afholdes i forlængelse af den netop indkaldte ekstraordinære vedtægtsgeneralforsamling.

I den kommende uge vil I modtage regnskaber og beretning for 2019/2020 i en særskilte mail.

Vi ser frem til en god dag i VB regi.

Bestyrelsen

Forslag til vedtægts ændringer 18.9

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling 18/9

Kære medlemmer i VB.

Hermed materiale til den kommende ekstraordinære generalforsamling hvor vi gerne skulle have godkendt vores nye vedtægter.

Disse er lavet med juridisk hjælpe fra klubbens advokat, vi håber på at I vil godkende disse.

Skulle man have nogle ændringsforslag så kan de stilles på dagen skriftligt, men I må meget gerne sende dem til klubbens mail inden.

Det vil lette processen en del på dagen.

Vi ser frem til at se jer igen

Bestyrelsen i VB

Info om projekt sejlerstue

Dette projekt vil blive en del af generalforsamlingen, men vi syntes i skal se hvad tankerne er.
VB´s bestyrelse har arbejdet på dette projekt i flere år – og det er det eneste vi kan få en byggetilladelse til,

vi har arbejdet med alternativer – såsom at lave en overbygning på vores B/T bygning i Skudehavnen, men

dette er IKKE længere end mulighed.

Realistisk set, så er vi i 2023/2024 før vi sætter første spadestik, da der ikke er anlægskroner i AK før PLUSBUS er færdigetableret, men der er fra byrådets side afsat midler til de 6-7 projekter, og vi er en del af en samlet plan sammen med de øvrige sejlsportsforeninger, der har deltaget i projektet, som tilbage i 2019, blev igangsat af Aalborg Kommune, med baggrund i vores visioner om et nyt sejlerhus på Nokken.

Med den tidshorisont – vil bestyrelsen i samråd med kommunen, afsøge muligheder for noget midlertidig, mere herom så snart vi ved mere.

Mvh. Bestyrlsen i VB

Tovholdere på dette projekt er Sarah og Lars

Nyhedsbrev

2021 – 31.03.21

Nyhedsbrev

2021 – 07.01.21

Nyhedsbrev

2020 – 15.10.20

Nyhedsbrev

2020 – 03.09.20

Nyhedsbrev

2020 – 29.07.20

Nyhedsbrev

2020 – 13.05.20

Nyhedsbrev

2020 – 28.02.20

0
    0
    Dine bookinger
    Du har ingen bookinger