Booking

Nyheder

Nyheder

Aktivitetsplan - September - December 2021

Kære medlemmer

Klubbens aktivitetsudvalg, under ledelse af Tina Larsen, har lavet en ny kalender der samler de kommende aktiviteter, som klubben udbyder for resten af 2021 – Til hver enkelt aktivitet udsendes særskilte informationer – via VB´s FB gruppe, hjemmesiden og via klubmail

Ændringsforslag VB vedtægter Medlem 3174 Daniel S. Pedersen

Ændringsforslag VB vedtægter Medlem 2615 Bonnie-Belinda Nolsøe

Ændringsforslag VB vedtægter Medlem 1688 Joan Møller

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 18/9

Kære medlemmer

hermed fremsendes indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020.

Som afholdes i forlængelse af den netop indkaldte ekstraordinære vedtægtsgeneralforsamling.

I den kommende uge vil I modtage regnskaber og beretning for 2019/2020 i en særskilte mail.

Vi ser frem til en god dag i VB regi.

Bestyrelsen

Forslag til vedtægts ændringer 18.9

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling 18/9

Kære medlemmer i VB.

Hermed materiale til den kommende ekstraordinære generalforsamling hvor vi gerne skulle have godkendt vores nye vedtægter.

Disse er lavet med juridisk hjælpe fra klubbens advokat, vi håber på at I vil godkende disse.

Skulle man have nogle ændringsforslag så kan de stilles på dagen skriftligt, men I må meget gerne sende dem til klubbens mail inden.

Det vil lette processen en del på dagen.

Vi ser frem til at se jer igen

Bestyrelsen i VB

Info om projekt sejlerstue

Dette projekt vil blive en del af generalforsamlingen, men vi syntes i skal se hvad tankerne er.
VB´s bestyrelse har arbejdet på dette projekt i flere år – og det er det eneste vi kan få en byggetilladelse til,

vi har arbejdet med alternativer – såsom at lave en overbygning på vores B/T bygning i Skudehavnen, men

dette er IKKE længere end mulighed.

Realistisk set, så er vi i 2023/2024 før vi sætter første spadestik, da der ikke er anlægskroner i AK før PLUSBUS er færdigetableret, men der er fra byrådets side afsat midler til de 6-7 projekter, og vi er en del af en samlet plan sammen med de øvrige sejlsportsforeninger, der har deltaget i projektet, som tilbage i 2019, blev igangsat af Aalborg Kommune, med baggrund i vores visioner om et nyt sejlerhus på Nokken.

Med den tidshorisont – vil bestyrelsen i samråd med kommunen, afsøge muligheder for noget midlertidig, mere herom så snart vi ved mere.

Mvh. Bestyrlsen i VB

Tovholdere på dette projekt er Sarah og Lars

Nyhedsbrev

2021 – 31.03.21

Nyhedsbrev

2021 – 07.01.21

Nyhedsbrev

2020 – 15.10.20

Nyhedsbrev

2020 – 03.09.20

Nyhedsbrev

2020 – 29.07.20

Nyhedsbrev

2020 – 13.05.20

Nyhedsbrev

2020 – 28.02.20

0
    0
    Dine bookinger
    Du har ingen bookinger